Hertens Mannenkoor

Nieuwe leden

Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe leden. Wanneer u graag uw vrije tijd wilt vullen met zingen (want let wel: zingende mensen zijn blije mensen) dan bent u van harte welkom op de vrijdagavond. Uw vrouw zal dan waarschijnlijk ook blij zijn: zij heeft immers ook een vrije avond. U kunt u aanmelden als aspirant-lid bij Hertens Mannenkoor. Dit betekent dat de volgende zaken voor u van belang kunnen zijn:


▪ De repetitie is van 20.00 - 22.00 uur in zaal de Schuur te Merum-Herten.


▪ U krijgt van onze bibliothecaris Huub van der Leeuw een muziekmap uitgereikt met een zestigtal muziekstukken.


▪ Wanneer u dat wilt kunt u een begeleider toegewezen krijgen, die u voor een bepaalde tijd begeleidt.


▪ Na drie maanden wordt u volwaardig lid en ontvangt u een uniform, bestaande uit: smoking, giletje, vlinderdas en zelf te bekostigen smokinghemd. Uniform blijft eigendom van de vereniging. Hiervoor is € 50,- verschuldigd als gebruikersvergoeding.

Het uniform moet bij opzegging van het lidmaatschap gestoomd ingeleverd worden.


▪ De secretaris zal u na drie maanden het boekje Statuten en huishoudelijk reglement uitreiken.


▪ De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld op de ledenvergadering en bedraagt voor het jaar 2024 € 110,- per jaar.


▪ Van alle activiteiten die er in een jaar plaatsvinden krijgt u een jaarprogramma.

U moet dan onder andere denken aan het jaarlijks kerstconcert, Ceciliafeest, dodenherdenking, ledenvergadering, fietstocht, optredens, koorreizen.

Laatste update website: 7 maart 2024

Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door: Piet Vergoossen