‍Hertens Mannenkoor

Commissies en oud papier

Muziekcommissie

De muziekcommissie, bestaande uit een afgevaardigde van iedere stemsoort, zoekt samen met de dirigent en bibliothecaris de muziekstukken uit. Ook stelt zij de programma’s samen voor uitvoeringen.Reis- en feestcommissie

De reiscommissie organiseert (concert)reizen die door het koor worden ondernomen en is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van feestelijkheden en dergelijke.Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden en een reservelid.

Deze commissie controleert de gelden en bescheiden van de penningmeester. Op de jaarvergadering doet zij verslag van haar bevindingen.Sponsorcommissie

Er is een sponsorcommissie in het leven geroepen ter behartiging van de financiële situatie. Deze commissie bestaat uit: Huub Leijendeckers en Jan Niessen.Oud papier ophalen

Ter versterking van een gezonde financiële basis haalt Hertens Mannenkoor op elke tweede maandag van de maand oud papier op in Herten, Merum en Ool. Wanneer de gezondheid het toelaat wordt van de leden verwacht hieraan een bijdrage te leveren.

Er is een morgen- en avondophaaldienst. Start respectievelijk 9.00 en 18.00 uur bij café de Schuur te Merum.

De coördinator voor het oud papier is Jan Heidanus,

telefoon 0475 - 537260 of 06 - 14470401.

Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door: Piet Vergoossen

Laatste update website: 7 januari 2020