Hertens Mannenkoor

Commissies en oud papier

Muziekcommissie

De muziekcommissie, bestaande uit een afgevaardigde van iedere stemsoort, zoekt samen met de dirigent en bibliothecaris de muziekstukken uit. Ook stelt zij de programma’s samen voor uitvoeringen.Reis- en feestcommissie

De reiscommissie organiseert (concert)reizen die door het koor worden ondernomen en is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van feestelijkheden en dergelijke.Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden en een reservelid.

Deze commissie controleert de gelden en bescheiden van de penningmeester. Op de jaarvergadering doet zij verslag van haar bevindingen.Sponsorcommissie

Er is een sponsorcommissie in het leven geroepen ter behartiging van de financiële situatie. Deze commissie bestaat uit: Huub Leijendeckers en Jan Niessen.Oud papier ophalen

Vanaf 1 januari 2023 haalt Hertens Mannenkoor door onderbezetting en hoge leeftijd geen oud papier meer op in de gemeente Herten. Dit wordt nu gedaan door Brassband Merum en Fanfare St. Cecilia op de laatste donderdag van de maand vanaf 18:00 uur.

Laatste update website: 7 maart 2024

Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door: Piet Vergoossen