Hertens Mannenkoor

Welkom bij Hertens Mannenkoor

Hartelijk welkom op de site van Hertens Mannenkoor. Zoals algemeen gebruikelijk kunt u ook op onze site navigeren door middel van de keuzeknoppen. Sommige zijn nog verder onderverdeeld in subknoppen.

De bedoeling is dat u informatie krijgt over het reilen en zeilen van het koor, dat naar onze bescheiden mening toch wel een niet onbelangrijke functie vervult in de regionale koormuziekwereld. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd een van de bestuursleden benaderen. Wij kunnen ons voorstellen dat u bijvoorbeeld een cd wilt bestellen, informatie wilt of vragen heeft over het oud papier, dat door Hertens Mannenkoor iedere tweede maandag van de maand wordt opgehaald. Daartoe kunt u de betreffende functionarissen contacteren.

Wij wensen u veel genoegen met het bekijken van onze website!

Laatste update website: 7 maart 2024

Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door: Piet Vergoossen